Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Dane teleadresowe

Adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie
ul. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. (022) 774 25 16 lub (022) 774 27 73
fax. (022) 774 22 88
e-mail: wale@praca.gov.pl
NIP: 536 10 48 628
Regon: 016 218 755

Godziny urzędowania:
8.00 – 16.00

Godziny przyjęć interesantów:
8.30 – 14.30

- Dyrektor Urzędu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach: 13.30 – 15.00.

- Interesanci, którzy chcieliby umówić się na spotkanie z Dyrektorem Urzędu powinni uzgodnić termin spotkania z Sekretariatem Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie przy ulicy Sikorskiego 11, piętro III lub pod numerem telefonu (022) 774 25 16, (022) 774 27 73, fax. (022) 774 22 88.

- Niezwłocznie załatwiane są sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ.

- Załatwianie sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Monika Borowska, data: 06.03.2014 r., godz. 10.25
Ostatnia aktualizacja:Monika Borowska, data: 06.03.2014 r., godz. 11.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.03.2014 r., godz. 11.16Monika BorowskaEdycja strony
06.03.2014 r., godz. 10.27Monika BorowskaEdycja strony
06.03.2014 r., godz. 10.27Monika BorowskaEdycja strony
06.03.2014 r., godz. 10.25Monika BorowskaEdycja strony

Strona oglądana: 1639 razy.